Logopedie

Aanbod
 • Taalonderzoek: onderzoek dat de Nederlandse taalvaardigheid nagaat bij kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 jaar. Hierbij worden alle aspecten van de taal zoals taalbegrip, taalproductie, taalinhoud en taalvorm onderzocht.
 • Articulatieonderzoek: fonologisch en fonetisch onderzoek voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Schoolse vaardigheden: lees- spellings- en rekenonderzoek voor kinderen en
  jongeren in functie van niveaubepaling.
 • Stemonderzoek: de stem wordt onderzocht a.d.h.v. perceptuele, akoestische en aerodynamische metingen. Dit is mogelijk bij kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Kwalitatief taalonderzoek Turks: om te kunnen spreken van een taalstoornis bij
  meertalige kinderen, moet er eveneens een achterstand zijn in de moedertaal. De logopedist bepaalt a.d.h.v. een kwalitatief onderzoek of de vaardigheden in het Turks normaal zijn.

Afhankelijk van de resultaten wordt begeleiding opgestart.

Werkwijze
 1. Voorschrift voor logopedisch onderzoek: Als u een logopedisch onderzoek wil laten uitvoeren, moet u eerst een voorschrift hebben via een geneesheerspecialist (een neus-keel-oorspecialist, een neuroloog, een neuropsychiater, een psychiater, een kinderneuroloog, een neurochirurg, een pediater).
 2. Logopedisch onderzoek: De logopedist neemt het onderzoek af en maakt een bilan (verslag met onderzoeksgegevens) op voor de geneesheerspecialist.
 3. Voorschrift voor logopedische begeleiding: Op basis van het bilan van de logopediste vult de geneesheerspecialist het voorschrift voor therapie verder aan.
 4. Aanvraag terugbetaling mutualiteit: De logopediste stuurt het dossier op naar de mutualiteit (aanvraagformulier, voorschrift geneesheerspecialist, logopedisch bilan, indien nodig gehoor- en IQ-verslag). De mutualiteit beslist of de aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt. De begeleiding kan dan opgestart worden.

Emine's agenda sluiten • X