Psychotherapie

voor zowel kinderen, jongeren, volwassen als gezinnen

Psychologen

Afhankelijk van de leeftijdscategorie kan U terecht bij de volgende psychologen:

Aanbod

U kan bij ons terecht voor therapie bij kinderen, jongeren, volwassenen en hun gezin die moeilijkheden ervaren op psycho-emotioneel, sociaal en/of gedragsmatig vlak.

Voor volgende moeilijkheden kan u steeds bij ons terecht:

 • Angsten en fobieën
 • Dwangmatige klachten
 • Depressieve klachten
 • Negatief denken/piekeren
 • Faalangst
 • Negatief zelfbeeld en tekort aan zelfvertrouwen
 • Psycho-educatie rond ontwikkelingsstoornissen (ADHD,ASS, DCD,..)
 • Aanpak bij opvoedingsproblemen
 • Verlieservaringen (scheiding, rouw,..)
 • Pestproblematieken
 • Assertiviteit
 • Sociale moeilijkheden
 • Trauma
Werkwijze

Intakegesprek
In dit verkennend gesprek gaan we de hulpvraag van het individu en/of gezin verder verhelderen, exploreren en concretiseren. Het is een kennismakingsgesprek om een zo goed mogelijk totaalbeeld van het kind/jongere en zijn context te bekomen. In dit gesprek wordt samen met de betrokken partijen afgestemd welke vorm van therapie meest aangewezen is (individuele therapie, ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding).

Psychotherapie
Er kan in therapie gebruik gemaakt worden van spel, gesprek, gedrags-cognitieve en relaxatietechnieken. Indien nodig wordt er ook in overleg gegaan met school.

Contacten:

Zie tab “Psychologen”.

Emine's agenda sluiten • X