Nina De Vos

Ergotherapeut.

Contactgegevens: 0495/14 25 83 of via nina@chi-fa.be

 

Nina De Vos, ergotherapeut studeerde in 1995 af aan de Arteveldehogeschool (Gent).

Zij heeft 23 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren binnen een Centrum voor Ambulante Revalidatie. Daar bouwde ze expertise op rond Autismespectrumstoornis (ASS), Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D), taal- en spraakstoornissen, leerstoornissen, motorische stoornissen (DCD), verstandelijke beperking en gedrags- en emotionele stoornissen. Zij werkte daar ook met een grote populatie meertalige kinderen (vooral van Turkse en Marokkaanse origine). Zij maakt al jaren deel uit van de Intervisiewerkgroep Meertaligheid en specialiseerde zich in begeleiding en adviesverlening aan het kind en zijn omgeving.

Sinds 2015 is Nina verbonden aan de Artevelde Hogeschool als docente binnen de opleiding Bachelor in de ergotherapie te Gent. Zij is lesgever en neemt verschillende taken op zoals stage- en bachelorproefbegeleiding, alumniwerking, coaching van studenten en uitwerken visie in verband met inzetten van creatieve denkvaardigheden. Haar hoofdactiviteit op de Artveldehogeschool is het geven van practica en hoorcolleges binnen de expertise kind.

Aanwezig op: dinsdag, vrijdag en zaterdag (onder voorbehoud van wijzigingen)

Stuur Nina een bericht

Emine's agenda sluiten • X