Studiebegeleiding

Aanbod

Je kind zou graag wat ondersteuning hebben bij zijn/haar huiswerk of bij een bepaald lesvak. Je studeert verder en zou graag wat ondersteuning hebben? Dat kan via ons aanbod van studiebegeleiding.

Vakspecifieke ondersteuning in het secundair onderwijs is mogelijk voor volgende vakken: Fysiologie, Biologie, Anatomie, Nederlands, Engels en Frans.

Hiervoor kan je terecht bij:

Werkwijze

Het is een complete gepersonaliseerde begeleiding, volledig afgestemd op individuele noden en behoeften van de jongere. Door eigen sterktes in de verf te zetten en de leermethode hierop af te stemmen, willen we de jongere sterker maken en zijn of haar slaagkansen vergroten. In de begeleiding gaan we met nodige expertise rond ADHD, DCD, ASS,…. aan de slag rond leren leren en planning.

Emine's agenda sluiten • X