Tarieven

Het ziekenfonds kan een gedeeltelijke financiële tussenkomst bieden bij bepaalde onderzoeken en begeleidingen. Vraag ernaar bij uw therapeut of uw mutualiteit.

Onderzoek/Diagnostiek:
De kostprijs van een volledig multidisciplinair onderzoek is afhankelijk van de onderzoeken
die nodig zijn.

 

Intake gesprek € 75,00
Dossierkosten € 75,00
Advies gesprek € 75,00
Kinder- en jeugdpsychiater € 8,68 per sessie (enkel remgeld)
Motorisch onderzoek (kine) € 150,00 
Ergotherapeutisch onderzoek € 110,00

Logopedist

 • Taalonderzoek:
 • Articulatieonderzoek:
 • Rekenonderzoek:
 • Lees- en spellingsonderzoek:

 

 • € 140,00
 • € 140,00
 • € 140,00
 • € 140,00
Intelligentie-onderzoek € 150,00
Aandachtsonderzoek € 150,00
Belevingsonderzoek € 75,00/uur
Schoolobservatie € 100,00 (1,5u observatie + opmaken verslag + vervoersonkosten)
Autisme-onderzoek (o.a.ADOS) € 175,00
Sensory Profile € 85,00 (scoring, verslag en bespreking)

Begeleidingen:

Kinder- en jeugdpsychiater

Alle consultaties worden via derdebetalersregeling afgerekend bij de kinderpsychiater aan het eind van het gesprek. Dit betekent dat u enkel het remgeld betaalt, de rest van het bedrag wordt rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds. Breng steeds een klevertje van de mutualiteit of de identiteitskaart van uw kind mee naar de eerste consultatie.

 • Remgeld voor consultaties voor kinderen -18 jaar: €8.68
 • Remgeld voor pluridisciplinair overleg: €0
 • Remgeld voor consultaties voor jongeren +18 jaar: €21.70
Kinesitherapeut € 35,00 per sessie van 30′ (terugbetaling mogelijk)
Ergotherapeut € 35,00 per sessie van 30′ incl extra feedback
€ 65,00 per sessie van 60′ incl feedback
Logopedist € 39,00 per sessie van 30’ (terugbetaling mogelijk)
Klinisch Psycholoog/Orthopedagoog €65,00 per sessie van 45′ (terugbetaling mogelijk)

De terugbetaling voor psychotherapie is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent
aangesloten. Hier vindt u een kort overzicht.

 

Betaling:
Tijdens de eerste begeleidingssessie wordt met uw therapeut afgesproken hoe de betalingen
voldaan kunnen worden (cash, betaalapp, overschrijving …). Binnen de praktijk is er geen Bancontact aanwezig. Wanneer de betalingen niet volgens afspraak in orde gebracht worden, zijn we genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen.

Afspraak annuleren:
Vergeet niet uw afspraak telefonisch of per mail te annuleren wanneer u niet kan komen. Wanneer de afspraak niet ten minste 1 werkdag op voorhand geannuleerd wordt, rekenen we een beschikbaarheidsvergoeding van 25 euro aan. De contactgegevens van alle
therapeuten zijn terug te vinden op onze website (Klik hier).

Emine's agenda sluiten • X