Ergotherapie

Aanbod
 • Visueel-ruimtelijke vaardigheden: inoefenen van plaatsbegrippen (op/onder, in/uit …) en eigenschappen (vorm, kleur, dikte …)
 • Visuele perceptievaardigheden: overeenkomsten en verschillen zoeken, geheugen, figuurachtergrond, visuele sluiting …;
 • Trainen executieve functies: planmatig werken, aandacht richten en volhouden,
  emotieregulatie, inhibitie, zelfinzicht, werkgeheugen …;
 • Sensorische informatieverwerking: over- en onder-prikkeling;
 • Psycho-educatie en begeleiding rond ASS en ADHD;
 • Stimuleren van object- en persoonsgerichtheid, spel en emotieregulatie bij jonge
  kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ASS, regulatiestoornis, hechtingsstoornis, ADHD, etc.);
 • Voorbereidende rekenvaardigheden: tellen, vergelijken van hoeveelheden, rekentaal;
 • Rekenen: hoofdrekenen en getallenkennis, vraagstukken, metend rekenen, kloklezen;
 • Spel en spelend leren;
 • Zelfredzaamheid: activiteiten dagelijks leven zoals wassen, tandenpoetsen, aan- en uitkleden …;
 • Huiswerkbegeleiding: leren leren;
 • Ontwikkelingsstimulering bij kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsstoornis.
Werkwijze

De ergotherapeut heeft tot doel het kind te begeleiden in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van het functioneren in zijn/haar leef-, leer- en vrijetijdsomgeving. Dit in samenspraak met het kind en zijn/haar context. Hierbij vertrekt de ergotherapeut vanuit de interesses van het kind. Belangrijk is dat de ergotherapeut en het kind samen op weg gaan zodat er sprake is van motivatie en niet van “moet”-ivatie.

Na het intakegesprek volgt er een ergotherapeutisch onderzoek waarbij we rekening houden met de hulpvragen van het kind en de omgeving. We brengen sterktes en mogelijke beperkingen in kaart en bespreken de resultaten met de ouders en het kind.

De ergotherapeutische doelstellingen worden opgesteld in overleg met ouders, kind en de omgeving (school, arts, opvoeders …).

Naast de therapiesessies worden aan ouders en school tips meegegeven om het kind optimaal te ondersteunen. Aanwezigheid van de ergotherapeut op een schooloverleg is mogelijk.

Contact:

Emine's agenda sluiten • X