Auti- en ADHD-coaching

Aanbod

U kan bij Nina en Lisa terecht na het vaststellen van een diagnose binnen het autismespectrumstoornis en ADHD. Zij bieden coaching aan voor kleuters, kinderen en jongvolwassenen.

Werkwijze

Persoonlijke begeleidingen met als doel kinderen en jongvolwassenen met autisme/ADHD meer houvast te geven en hun participatie te bevorderen. Dit heeft betrekking op de schoolse omgeving, de thuissituatie of de stageplaats/werkvloer. Behandelingen gaan individueel door of binnen een gezinscontext.

Na een eerste kennismakingsgesprek bekijken we samen waar de hulpvragen zich situeren. We stellen samen doelen op voor de komende sessies. Doelstellingen van de begeleiding zijn volledig afhankelijk van de vragen en de ondersteuningsnoden van de cliënt en het gezin.

Emine's agenda sluiten • X